Saturday, April 11, 2020

TaylorThe KANO Bandeau & Shorts Set


// Taylor Waits //@taywaits

photo & designer // Khadijat Yussuff for mọnamọna 

To view the full photoset, click here.

Start a Custom Order!

Contact Us
Khadijat Yussuff
(412) 376-3987
Pittsburgh, PA